Privacyverklaring

Index

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bedrijven die deel uitmaken van VB Groep: CRA Vastgoed, Huybregts Relou, Smeets Bouw, Smeets Vastgoedservice, Van Miltenburg Bouw & Onderhoud, Van Heur Bouw & Onderhoud.

We doen er alles aan om uw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te behouden. We verwerken bewust zo min mogelijk persoonlijke gegevens en hebben diverse beveiligingsmaatregelen genomen.

Deze privacyverklaring geldt als u contact met ons opneemt en/of klant bij ons wordt. In deze verklaring is per situatie (contact en/of klant) aangegeven: welke gegevens worden verzameld voor welke doelen, hoe lang gegevens bewaard worden en welke beveiligingsmaatregelen er genomen zijn. Verder leest u wat uw rechten zijn.

Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet u wat er met uw gegevens gebeurt! Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via Privacy-meldpunt@vbgroep.com.

Als u contact met ons opneemt

Als u contact met ons opneemt via de website, e-mail of telefoon dan zullen we uw naam, e-mailadres of telefoonnummer vastleggen. We gebruiken dit alleen voor dit doel en zullen geen nieuwsbrieven sturen. We doen dit alleen als u zich hier expliciet voor heeft ingeschreven.

Bewaartermijnen

Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we deze gegevens hebben vastgelegd. Voor onze boekhouding is de wettelijke bewaartermijn 7 jaar, ten behoeve van de administratie voor de belastingdienst.

Beveiliging

We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om gegevens te beschermen. Onze website is versleuteld met een SSL certificaat, zodat gegevens die via de website worden verstuurd, niet zomaar onderschept kunnen worden. Daarnaast zijn organisatorische en technische maatregelen genomen, bijvoorbeeld door dossiers beveiligd op te slaan, zowel fysiek als online. Onze leveranciers en partners worden zorgvuldig geselecteerd en er worden goede afspraken gemaakt over de beveiliging en geheimhouding.

Verwerking

VB Groep verwerkt persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van uw relatie tot het bedrijfsonderdeel van VB Groep verwerken we mogelijk onderstaande persoonsgegevens: Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

Indien u met ons een overeenkomst sluit voor bijvoorbeeld een bouwproject of projectontwikkeling, een huur-, koop- of andere overeenkomst met ons aangaat of informatie bij ons aanvraagt, verwerken we uw persoonsgegevens voor de uitvoering van deze overeenkomst. Daarnaast verwerken we bepaalde gegevens van u omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn. In alle andere gevallen vragen we expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten

Indien gewenst, kunt u altijd inzage krijgen in uw persoonlijke gegevens als we die hebben vastgelegd. U mag ze altijd laten aanpassen of verwijderen. Stuur dan een mail naar Privacy-meldpunt@vbgroep.com. U hoort dan zo spoedig mogelijk van ons. We controleren wel eerst of het verzoek echt van u komt door een identiteitscheck uit te voeren.

Op onze kantoren en bouwplaatsen

Als u onze kantoren of bouwplaatsen bezoekt of er werkzaamheden verricht, kunt u door de bewakingscamera worden gefilmd. Dit doen we uiteraard om ieders veiligheid te beschermen. De beelden worden beperkt bewaard. De opnames op de bouwplaats worden soms verwerkt in een Time-Laps filmpje waarin het verloop van het project te volgen is. In deze filmpjes is niemand herkenbaar in beeld.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen we u graag verder als er klachten zijn over de verwerking van persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u onze website bezoekt

VB Groep respecteert de privacy van alle bezoekers van haar websites en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt met uw toestemming. VB Groep verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

VB Groep gebruikt de verzamelde gegevens om haar online bezoekers de volgende diensten te leveren:

VB Groep verkoopt uw gegevens niet
VB Groep zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die direct zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht. VB Groep spreekt met werknemers en ingeschakelde derden mondeling of schriftelijk af dat zij vertrouwelijk met uw gegevens dienen om te gaan.

VB Groep gaat zorgvuldig met uw gegevens om
VB Groep waardeert uw vertrouwen en zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Echter VB Groep kan niet garanderen dat er nooit misbruik gemaakt wordt van gegevens, zoals bijvoorbeeld door hackers. Hier vindt u de Privacy Policy van HubSpot, onze marketing en website software. HubSpot test periodiek de veiligheid van haar website.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Onze website gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen VB Groep in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van haar bezoekers. De cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.